algemene voorwaarden

CONTACT
Balletschool Petrella Lion
Stationsstraat 9, 4571 LA Axel
Tel: 0115-564589
E-mail: info@balletschoolpetrellalion.nl
KvK: 22058652
BTW: NL001769621B11

VOORWAARDEN & HUISREGELS

 • Enkel dansers mogen in de balletschool aanwezig zijn. We trachten dansers zoveel als mogelijk de ruimte te geven i.v.m. rust en concentratie. Met uitzondering van de jongste leerlingen die niet zelfstandig schoenen en jassen aan en uit kunnen trekken. Deze tijdens de leswissel door maximaal 1 begeleider, zo nodig hierbij geholpen worden.
 • Graag zoveel mogelijk thuis omkleden.
 • Het is niet toegestaan in de balletstudio straatschoenen te dragen.
 • Geen loshangende sieraden/horloges dragen en geen kauwgum tijdens de les.
 • Losse haren bij klassiek ballet opsteken, overige lessen tenminste in een staart samenbinden.
 • We hanteren een danskleding advies deze wordt bij aanvang van lesdeelname kenbaar gemaakt.
 • Volwassen dansers nemen voor grondoefeningen zelf een handdoek mee.
 • De balletschool is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke is opgelopen voor, tijdens of na
  de dansles /of door de balletschool georganiseerde activiteiten.
 • De balletschool is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen. Laat waardevolle spullen thuis.
 • Bij ziekte of uitval van de docent trachten we de les met een vervangende docent door te laten gaan.
 • Zodra er door overmacht  geen dansles kan worden gegeven zoeken we naar de best mogelijke
  oplossing/volgen we de op dat moment geldende maatregelen en passen die toe binnen de voor de balletschool haalbare situatie.
 • Bij verhindering van deelname aan de les dit graag doorgeven, bij voorkeur per mail.
 • Respecteer de buren en omgeving van de balletschool. Parkeer niet voor uitritten van buren.
 • Al het bij ons aangeleerd dansmateriaal blijft creatief eigendom van de balletschool.

PRIVACY

 • We gaan zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens.
 • Voor het organiseren van onze lessen, evenementen, administratie van lesdeelname, informeren van de dansers en ouders over de gang van zaken hanteren we uw gegevens.
 • Het gebruik van de persoonsgegevens en het vastleggen daarvan is beperkt tot informatie die noodzakelijk is om onze genoemde doelen uit te kunnen voeren. Tenzij uitwisseling verplicht is volgens de wet, delen we uw gegevens alleen met uw toestemming.

PUBLICATIE VAN BEELDMATERIAAL

 • Tijdens les activiteiten en optredens worden regelmatig foto’s en of video’s in opdracht van de balletschool gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met je inschrijving geef je automatisch toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door Balletschool Petrella Lion waarop jij of je kind eventueel staat.
 • Het is niet toegestaan op eigen initiatief foto en video opnames tijdens (les) activiteiten van de balletschool te maken. Dit is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de balletschool.
 • In verband met planning en activiteiten die gedurende het lopende dansjaar plaatsvinden zal de balletschool informatie per mail versturen aan alle dansers(en/of ouders-verzorgers)

INSCHRIJVEN & OPZEGGEN

 • Een inschrijving bij de balletschool en voor lessen kunt u enkel doen via de website. Uw inschrijving is definitief na bevestiging vanuit de balletschool en ontvangst van betaling.
 • Nieuwe leerlingen betalen eenmalig inschrijfkosten van €10,-.
 • Inschrijving voor deelname aan lessen is voor een heel dansjaar. Later instromen in het dansjaar of deelname aan een tweede – of meerdere lessen per week is in overleg met de balletschool en indien er plaats is in een groep mogelijk.
 • In overleg is (tijdelijk) opzeggen van deelname aan de les alleen mogelijk bij uitzonderlijke situaties zoals bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio. In andere gevallen is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
 • mocht u zich willen uitschrijven voor het volgende dansjaar (2024/2025) dan dient u dit per mail te doen voor het einde van het huidige dansjaar (1/7/2024). De uitschrijving is pas definitief na bevestiging vanuit de balletschool.
 • Het huidige dansjaar loopt  van 15 september 2023 tot 1 juli 2024, we volgen verder de reguliere basisschool vakanties zoals ook te zien in de agenda.

LESGELD 2023/2024

 • Wij bieden U de mogelijkheid het lesgeld in 1 keer of 2 gelijke termijnen te voldoen. Bij betaling in 2 termijnen wordt er per deelbetaling €4 administratiekosten in rekening gebracht. Meer informatie over het lesgeld vindt u bij tarieven.
 • Vragen over financiële zaken kunnen niet tijdens de lessen door de docenten beantwoord worden. Mocht u hier vragen over hebben stuur dan even een mail.